Tuesday 5 July 2016

Meeting 02&03 juli 2016


Op 02 & 03 juli hield 0-Forum een rij-en knutselweekend. Het doel was, de leden de mogelijkheid te bieden om hun materiaal te laten rijden en/of om ongestoord te kunnen verder knutselen aan hun projecten. Hiervoor werd de locatie in Hofstade bij Zemst, waar ook het 0-Forum eindejaarsweekend wordt gehouden, gehuurd.
Bij het bekijken van de meegebrachte treinsamenstellingen en knutselprojecten is het duidelijk dat de 0-Forum-leden de lat steeds hoger en hoger leggen !
Volgende afspraak ... 19 & 20 november 2016 !


Tekst : EricB
Foto's : EricB

Monday 20 June 2016

RAIL EXPO ENGHIEN 2016


0-Forum was met een stand aanwezig op deze fijne expositie. De locatie was zeer mooi en het tentoongestelde van hoog niveau. De exposanten en organisatoren waren heel vriendelijk en sympatiek.

0-Forum était présent avec un stand durant cette exposition très sympathique. La location st très belle et l'exposition est de haut niveau. Les exposants et les organisateurs sont très aimables et sympathique.Blij weerzien - Rencontre joviale

Imposant

Workshop van zaterdag - Atelier du samedi


Sfeervolle feestzaal - Salle des fêtes authentique

Test van het type 53 - Teste du type 53

Schitterend gedetailleerd werk - Très beau travail bien détaillé

De vedetten van zaterdag - les vedettes du samediWorkshop van zondag 1 - Atelier 1 du dimanche

De vedetten van zondag - Les vedettes du dimanche

Workshop van zondag - Workshop du dimanche
Ik dank hartelijk de leden die meegeholpen hebben en deze die ons bezocht hebben.
Dank zij jullie hebben wij een mooie vertegenwoordiging van 0-Forum neergezet, de bezoekers en de organisatoren hebben onze inzet zeer gewaardeerd.

Je remercie vivement les membres qui ont aider à représenter 0-Forum.  Grace à vous nous avons  fait une belle représentation de 0-Forum et le public et les organisateurs ont bien apprécié notre effort.

Verslag/rapport Eddy Derenette

Tuesday 31 May 2016

BUILDING PROJECT HLD 205/55 NMBS/SNCB - 1800 CFL


De eerste door twee leden afgewerkte modellen:

Les premier modèles terminé par deux membres:


Sunday 20 March 2016

0-Forum Bijeenkomst 19/03/2016


Op 19 maart 2016 hield 0-Forum zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze vond plaats in Brasserie 'Het Labo' te Kampenhout.
Na de ALV was er de Ledenbijeenkomst in de lokalen van het 'Spoor 0 Team', gelegen in dezelfde gebouwen.

Er werd door Jan_C een demo gegeven over solderen met open vlam.
Op de opgestelde 'dioramabaan' deed deze RN 232 zijn opwachting.Omgebouwde en herschilderde bussen naar Zwitsers voorbeeld.De nieuwe BR 24 van Lenz
Kris_H en Hans_M toonden hun laatste creatie ... Type 53 NMBS.


Tekst / Texte : Eric_B
Foto's / Photos : Eric_B