Monday, 18 April 2011

BLANKENBERGE 22-23-24/04/2011


Blankenberge is het komend W.E. een paradijs voor de modeltrein liefhebbers.

1. In het casino heeft het tweejaarlijks evenement
SPOORWEGEN VOOR TOERISTEN plaats.
0-Forum vzw is er met een info-stand aanwezig. Kom ons eens bezoeken!

2. In zaal Forum in de Kerkstraat wordt door MTE BLANKENBERGE een ruilbeurs gehouden.

Dit jaar wordt er veel aandacht geschonken aan schaal 0. Er wordt schaal 0 materiaal voorgesteld.
Voor info over deze beurs surf naar http://www.minitrainexpo.be/beurs.htm

* * *

Ce W.E. Blankenberge est le paradis pour les amateurs de trains miniatures !

1. Au casino à lieu l'exposition biennale TRAINS POUR TOURISTES.

0-Forum asbl est présent avec le stand d'information. Passez nous voire !

2. MTE Blankenberge organise dans la salle Forum, situer dans la Kerkstraat, un bourse d'échange.

Cette année l'échelle 0 est à l'honneur. On y présente du matériel en 0.

Pour plus d'information concernant cette bourse : http://www.minitrainexpo.be/beurs.htm


Eddy DERENETTE

No comments: