Sunday, 3 October 2010

16 en 17 oktober 2010

Gedurende het W.E. van 16 en 17 oktober 2010 zullen wij aanwezig zijn op de
tentoonstelling die door het Belgische tijdschrift MSM te Mechelen
georganiseerd wordt. Het is een gedroomde gelegenheid om ons te
ontmoeten op de stand van 0-Forum om er over onze favoriete hobby te
praten.

De 5de expo van Modelspoormagazine


Le WE du 16 & 17 octobre 2010, nous serons présents
lors de l’exposition organisée par la revue de train miniature Belge TMM.
C’est l’occasion rêvée pour nous rencontrer sur le stand de 0-forum
et de discuter sur notre hobby favori.


Le 5ième expo de TrainminiatureMagazine


Etienne JOSSE
président 0-forum a.s.b.l.
voorzitter 0-forum v.z.w.

No comments: