Thursday, 21 October 2010

mscm DE PIJL

Vervolg van het verslag van 18/04/2010.

Bij het schaal 0-team van mscm De Pijl stijgt (zoals alle jaren) de expo-koorts !
Op 30 en 31 oktober en 1 november stellen zij hun lokalen weer open voor het publiek.
Het schaal 0 project krijgt meer en meer vorm en men zal proberen om tijdens de expo-dagen van point-to-point te rijden met een rijlengte van +/- 48 meter in normaalspoor.
Een gedeelte van de modulebakken zijn reeds klaar, weliswaar zonder scenery maar wel dubbelsporig bereidbaar.
Hiervoor heeft men buiten de 8 gebogen modulebakken, die samen een bocht van 180° maken, eveneens 4 rechte modules waarop de aanzet is gegeven voor het reizigersstation en de aftakking naar het goederendepot.
De modulebakken werden voorzien van 2 lagen kurk van 4mm en Peco sporen 'code 143 - Flat Bottom'Om rijlengte te creëren werden twee modules ingebouwd die ontworpen zijn om te fungeren in de dioramabaan van 0-Forum. Enerzijds het diorama van De-Pijl zelf met een voorstelling van een bifurcatie en anderzijds het brugdiorama van Roland P (lid van mscm De Pijl en 0-Forum).
Aan één van de uiteinden werden enkele modules, die normaal in de dioramabaan van 0-Forum terug te vinden zijn, geplaatst zodat het daar ook mogelijk is om de locs om te rijden.

Wil je meer weten over dit project, kom dan zeker even kijken tijdens de expodagen.

verslag : Eric B

No comments: