Thursday, 18 August 2011

0-Forum meeting 27/08/2011 OPHASSELT

Le samedi 27 août 2011 de 10.00 à 18.00 ce tiendra notre journée circulation à Ophasselt, (Geeraardsbergen, B).
Zaterdag 27 augustus 2011 van 10.00 tot 18.00 houden wij onze rijdag te Ophasselt, (Geeraadsbergen,B)

Voici les dernières informations (la date du 20/08 annoncée sur le site est erronée)
Hierna de laatste informatie (de datum van 20/08 in de agenda van onze site is verkeerd)

Adresse du jour/ adres : Feestzalen 'De Kat', Braambroek 1, 9500 Ophasselt ( Geraardsbergen, B )

Le réseau diorama y sera installé. De dioramabaan zal er opgesteld zijn.

La cafetaria sera organisé par le propriétaire de la salle, des Petits pains et éventuellement un "plat du jour" seront disponible.
In de cafetaria zorgt de uitbater ook voor broodjes en eventueel een dagschotel.

Etienne JOSSE.
président/voorzitter 0-Forum asbl/vzw

No comments: