Monday, 30 September 2013

0-Forum Bijeenkomst 29/09/2013

Op 29/09 hield 0-Forum een bijeenkomst te Kampenhout.
Het concept van deze bijeenkomst was om de leden bij elkaar te brengen, bij te praten, de laatste aanwinsten te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Dit alles in een aangename sfeer en in een gezellig kader.
Hiervoor trokken we naar 'Het Labo' te Kampenhout, een gezellig bistro café dat gevestigd is in een oude brouwerij, waar we te gast waren van 14.00 tot 17.00.

Le 29/09/ le O-Forum a organisé une réunion à Kampenhout
Le but de cette réunion était de rassembler les membres, de bavarder, de  se montrer les dernières acquisitions et d’échanger expériences et informations. Le tout dans une ambiance conviviale et dans un cadre agréable.
Le lieu choisi était « Het Labo » à Kampenhout, un bistro sympathique situé dans une ancienne brasserie. Nous y étions de 14 à 17 heures.Stand van zaken met betrekking tot het Building Project - Bouwen van een Type 253 - Reeks 83

Etat des lieux du Building Project – Construction d’un type 253 – Série 83 Opbouw van een HLD 55 waarbij de motorisatie gebouwd werd door ABC-gears en de kop van de machine in 3D geprint werd bij Materialise.
Van de kop werd een negatief gegoten in siliconen (witte kubus op achtergrond) waarna in deze mal de koppen worden afgegoten in giethars.

Construction d’une HLD 55 dont la motorisation a été construite par « ABC gears » et l’avant de cette locomotive  a été développé en 3D par « Materialise ». De cette face avant un négatif a été coulé en silicone (cube blanc en arrière plan) Dans ce moule en négatif les faces avants sont moulées en résine.

Verder werden er nog allerhande zaken besproken, onder andere met betrekking tot het tramproject en het volgende Building Project (bouw van een type 41 /44).

D'autres sujets ont été évoqués dont entre autre le projet du tram et le prochain "Building Project" (construction d'un type 41/44)

tekst/texte : Eric B
foto's/photos : Eric B
vertaling/traduction: Georges Schmidt

No comments: