Tuesday, 8 November 2011

0-FORUM VZW BIJ MODELSPOORVRIENDEN BRUGGE

Op 05 en 06 november 2011 was 0-Forum vzw met de timesaver aanwezig op de open-deur van Modelspoorvrienden Brugge ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Vooral de jeugd was enthousiast om de puzzel op de timesaver op te lossen. Hier enkele sfeerbeelden:Yoshi LOWYCK is hier heel geconcentreerd bezigOok Bert JORISSEN was één van de vele jongeren die de rangeerpuzzel wisten op te lossen.

Hopelijk is zo ook duidelijk geworden dat je niet altijd veel plaats nodig hebt om modelspoorwegen in schaal nul te beoefenen!

Eddy Derenette

Friday, 21 October 2011

0-Forum is met de time-saver aanwezig tijdens het opendeur W.E. van MSA OOSTKAMP vzw, Leegtestraat te Ruddervoorde (Oostkamp) op zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2011. Deuren zaterdag van 10u00 tot 18u00, zondag van 10u00 tot 17u00. Inkom 2 €, familiekaart 5 €.

Voor België wordt de uitgebreide 0-baan Thanasse-Cabusart (21 m lang) in primeur aan het publiek voorgesteld.

Voorts zal ook in primeur voor België de nieuwe 0n30 baan
"Balmount River Railway" van Johan Van Balberghe tentoongesteld worden.

In het clublokaal aan het voetbalcomplex is er een grote ruilbeurs, vaste Ho-baan, een prachtige auto/vrachtwagen tentoonstelling (1/43) en een cafetaria. In de feestzaal van de naastgelegen school zijn de 0-banen opgesteld. Daar is ook
0-Forum vzw aanwezig met de interactieve time-saver.

Onze vrienden van RMC 59 uit Coudekerque (Fr) zullen er ook zijn met de junior-modules die in een dioramabaan opgesteld worden.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Eddy Derenette

Tuesday, 11 October 2011

Euromodelbouw 2011

Toutes les années impaires, ce tient à Genk (B) Euromodelbouw organisé par un club de la région.
Alle onpare jaren heeft Euromodelbouw plaats in Genk. Deze expo wordt ingericht door de Hoeseltse Treinclub.

Hierna volgt een fotoreportage over onze deelname aan de editie van 2011.
Voici un reportage photo sur notre participation pour cette année 2011.

Onze standplaats / Notre place

Photobucket

l'installation du stand par EricB et LucB
De opbouw door EricB en LucB onder het toeziend oog van KrisH.

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Enkele minuten voor het de opening van de expo
Quelques minutes avant l'ouverture au publique

Photobucket

Photobucket

Le timesaver / De timesaver

Photobucket

Photobucket

Photobucket

De timesaver is gesponsord door de firma Feyn. Ook zin om dit project te sponsoren ? Vraag meer info bij het bestuur.
Le timesaver est sponsorisé par la société Feyn. Si vous êtes également intéressés par ce sponsoring, obtenez toutes les info chez les membres du comité.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Quelques visiteurs sur notre stand / Enkele bezoekers op de stand.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Etienne JOSSE.
président/voorzitter 0-Forum asbl/vzw

Sunday, 25 September 2011

Open Deur MTD 2011

Op 24 en 25 september hielden onze vrienden van MTD hun jaarlijkse Open Deur.
René C, Eric VH en Eric B gingen een kijkje nemen.
Schaal 0 is ook in deze club een vast item en in de nieuwe lokalen te Berchem kreeg de schaal 0-sectie een eigen ruimte op de eerste verdieping.
Een weldoordacht plan, waarbij de 2 gesplitste rijrichtingen lopen over op elkaar geplooide lussen, geeft heel wat rijlengte op een zeer beperkte oppervlakte.
Het station bestaat voorlopig uit 2 doorgangssporen, elk voorzien van een wijkspoor.
Rekening houdend met de beperkte tijd waarin dit project werd opgezet, een gemeende proficiat aan het schaal 0-team van MTD.

Op de gelijkvloerse verdieping stelde voorzitter Luc Goormans zijn schaal 0 diorama "SHUNTER" tentoon. Met dit diorama, naar Engels voorbeeld, deed Luc mee aan de dioramawedstrijd van MSM in 2010.

Eric B -- foto's : Eric VH

Saturday, 24 September 2011

0-Forum BUILDING PROJECT 001/3

FR:
Ce samedi 24 septembre 2011, se tenait la troisième réunion du BUILDING PROJECT.

NL:
Zaterdag 24 september 2011 werd de derde bijeenkomst gehouden rond het BUILDING PROJECT.

Tout le monde connait les peintures que le modéliste utilise. Voici une autre piste pour ces peintures.
Ondertussen kent iedereeen wel, de door de modelbouwers gebruikte verven. Hierna volgt een mogelijk te volgen piste.

Photobucket

Sur cette première photo , on peut voire un primer de marque TAMYA. Il y en a d'autre qui peuvent être utilisé. Comme par exemple un produit pour carrosserie automobile.
Op deze eerste foto zien we een primer van het merk TAMYA. Er zijn er natuurlijk nog andere, zoals bijvoorbeeld deze die men in de carrosseriewereld gebruikt.

Photobucket

Lorsque la surface comprend beaucoup de creux où de très petit détail, on peut également utiliser un "citadel 'Skull White' primer" qu'utilisent les "warhammer".
Omdat de te spuiten onderdelen soms zeer fijn zijn en hoeken en kanten vertonen, kunnen we eveneens 'Skull Withe' van Citadel Collers gebruiken.

Il faudra préciser le kit à utiliser lors des prochaines réunions, parce que celui-là ne ressemble pas à un kit BORREY.
We moeten wel voor de volgende bijeenkomsten de te gebruiken kit beter specifiëren. Deze lijkt niet op de kit BORREY.

Photobucket

La première opération consiste à masquer les éléments qui ne seront pas peint.
De eerste handeling is het afplakken van de delen die niet mogen geschilderd worden.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Le masquage est terminé, il est temps de passer au nettoyage et dégraissage du kit.
Als het afplakken is voltooid, begint het ontvetten en reinigen van het model.

Photobucket

Photobucket

La mise en place de la première couche dans une cabine de peinture haut de gamme que tous possède à la maison.
Het aanbrengen van de eerste laag in een gesofistikeerde spuitkabine, die we allemaal thuis wel hebben.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Position très artistique pour un travail d'artiste
Een artistieke houding voor een artiestenwerk.

Photobucket

Photobucket

heuuu!!! il manque un membre........... ouf à temps, jamais en retard pour la pause.
oeps !!! er ontbreekt een deelnemer ........ juist op tijd, nooit te laat voor een pauze.

Photobucket


Les choses sérieuses commence avec la deuxième partie de l’après-midi. On sort les aérographes et les compresseurs.
Het serieuze werk gaat verder met het tweede deel van de namiddag. De pistolen en de compressors worden klaargemaat.


Photobucket

Réglage de la pression et explications pour tous.
Regelen van de druk en daarbij een woordje uitleg.

Photobucket

Préparation et présentation des mélanges de peinture.
Voorbereiden en voorstelling van de mengverhoudingen.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Premier jet de peinture.
De eerste verfwasem.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Pendant ce temps dans l'annexe
Ondertussen in een naastliggend lokaaltje

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Etienne JOSSE.
président/voorzitter 0-Forum asbl/vzw