Monday, 20 June 2016

RAIL EXPO ENGHIEN 2016


0-Forum was met een stand aanwezig op deze fijne expositie. De locatie was zeer mooi en het tentoongestelde van hoog niveau. De exposanten en organisatoren waren heel vriendelijk en sympatiek.

0-Forum était présent avec un stand durant cette exposition très sympathique. La location st très belle et l'exposition est de haut niveau. Les exposants et les organisateurs sont très aimables et sympathique.Blij weerzien - Rencontre joviale

Imposant

Workshop van zaterdag - Atelier du samedi


Sfeervolle feestzaal - Salle des fêtes authentique

Test van het type 53 - Teste du type 53

Schitterend gedetailleerd werk - Très beau travail bien détaillé

De vedetten van zaterdag - les vedettes du samediWorkshop van zondag 1 - Atelier 1 du dimanche

De vedetten van zondag - Les vedettes du dimanche

Workshop van zondag - Workshop du dimanche
Ik dank hartelijk de leden die meegeholpen hebben en deze die ons bezocht hebben.
Dank zij jullie hebben wij een mooie vertegenwoordiging van 0-Forum neergezet, de bezoekers en de organisatoren hebben onze inzet zeer gewaardeerd.

Je remercie vivement les membres qui ont aider à représenter 0-Forum.  Grace à vous nous avons  fait une belle représentation de 0-Forum et le public et les organisateurs ont bien apprécié notre effort.

Verslag/rapport Eddy Derenette