Sunday, 27 October 2013

0-Forum BUILDING PROJECT 002/5


Op 26/10 organiseerde 0-Forum voor de deelnemers aan het 'Building Project 002' de vijfde bouwdag.
Dit maal waren ze te gast bij de mscm De Pijl te Mechelen (Muizen).
De werkzaamheden aan de bovenbouw van de rangeerlok schieten goed op en het merendeel van de deelnemers hebben dan ook een bijna rijvaardig model.

Le 26 octobre 2013, le 0-Forum a organisé la cinquième journée de construction pour les participants au “ « Building Project 002”
Nous étions les hôtes, cette fois ci,  du MSCM De Pijl à Mechelen (Muizen)
Les opérations sur les superstructures furent soutenues et la majorité des participants ont maintenant un modèle presque roulant.Twee chassis, klaar om te glasstralen en te schilderen.
Deux châssis prêts à passer au sablage et à la peinture.
Afgewerkt chassis voorzien van digitale aandrijving.
Châssis terminé et digitalisé.
Bij dergelijke bouwprojecten zijn duidelijke naslagwerken onontbeerlijk.
Dans de tels projets de construction des travaux de références sont clairement indispensables.Afgewerkt chassis met de bovenbouw in de uitvoering van een reeks 83. 
Om bij het schilderen van het model op een eenvoudige manier de gele Z-schildering te kunnen aanbrengen, is deze reeds in het model ingefreesd. 
Na schildering vallen de ingefreesde lijnen niet meer op door het contrast tussen de groene basiskleur en de gele belijning. 
Châssis terminé avec superstructure en construction d’une série 83
Pour faciliter la peinture de lignes jaunes en Z, celles-ci ont été fraisées sur le modèle.
Après peinture, ces lignes fraisées seront invisibles grâce au contraste entre la couleur verte de base et les lignes jaunes.Binnenzicht met de hoofdstuurpost. Secundaire bedieningskasten worden later nog ingebouwd.
Vue intérieure du poste de pilotage Les armoires de service seront construites ultérieurement.Vooraan een uitvoering van de reeks 83 (ex type 253) met daarachter een uitvoering van het type 253.
Au premier plan une réalisation d’une série 83 (ex type 253) et à l’arrière plan, une réalisation d’un type 253.
De volgende bouwdag wordt gehouden op 14/12 waar 0-Forum te gast zal zijn bij MSA Oostkamp te Ruddervoorde.
La prochaine journée de construction se tiendra le 14/12 . L O-forum sera l’hôte du MSA Oostkamp à Ruddervoorde.

tekst/texte : Eric B
foto's/photos : Eric B
vertaling/traduction: Georges S