Friday, 29 November 2013

Het Weekend van 0-Forum 2013 - Le Weekend de 0-Forum 2013


NL :
Naar jaarlijkse traditie organiseerde 0-Forum op 23 & 24 november 'Het Weekend van 0-Forum'.
De bedoeling is om schaal nullers bij elkaar te brengen en in een gezellige sfeer bij te praten en van ideeën te wisselen.
FR :
Fidèle à la tradition, le 0 Forum a organisé les 23 et 24 novembre “le week-end du 0 Forum” Son but est de rassembler les amateurs de l’échelle zéro et de leur permettre d’échanger des idées dans une ambiance conviviale.


Voor zij die met hun loks en rijtuigen wilden rijden, stonden er twee digitaal gestuurde banen klaar.

Deux réseaux à commande digitale étaient à disposition de ceux qui voulaient faire rouler leurs locomotives et wagons.

Enkele leden gaven demo's CNC frezen en CNC draaien. Ook hielden ze een workshop 'weerstandsolderen'. 
Hiervoor lanceerden ze een oproep via het forum van Modelspoor Magazine waarbij ze iedereen
uitnodigden om het zelf te komen proberen. Aan de oproep werd door verschillende personen gevolg gegeven
en de reacties op dit initiatief zijn unaniem positief. 


Quelques membres ont fait des démonstrations de fraisage et de tournage avec CNC.
Ils animaient aussi un atelier de soudure par résistance.
Ils avaient lancé un appel sur le forum de Train Miniature pour inviter tout un 
chacun à venir essayer par soi-même. Plusieurs personnes avaient répondu
à l’appel. Et les réactions à cette initiative furent unanimement positives.

Van links naar rechts : type 253, reeks 83, reeks 72


De gauche à droite : type 253, série 83, série 72Voor zij die er een weekendje knutselplezier wilden beleven stonden de nodige tafels klaar


Des tables étaient à la disposition de ceux qui souhaitaient bricoler.


Ook het tramproject 'tussen klei en leuzze' was weer van de partij. Iets verder afgewerkt dan vorig jaar. 
Het geheel dient volledig klaar te zijn tegen de expo van Modelspoor Magazine in Leuven (2014).


Le projet de tram “tussen klei en leuzze » était de la partie. Quelques finitions en plus depuis l’an passé.
Tout devrait être fin prêt pour l’expo organisée par Train Miniature à Leuven en 2014.0-Forum dankt de vele bezoekers en kijkt al uit naar de editie van 2014 :-)


0-Forum tient à remercier les nombreux visiteurs et attend avec impatience l'édition de 2014 :-)


tekst/texte : Eric B
vertaling/traduction : Georges S
foto's/photos : Luc B / Hans M