Monday, 30 September 2013

0-Forum Bijeenkomst 29/09/2013

Op 29/09 hield 0-Forum een bijeenkomst te Kampenhout.
Het concept van deze bijeenkomst was om de leden bij elkaar te brengen, bij te praten, de laatste aanwinsten te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Dit alles in een aangename sfeer en in een gezellig kader.
Hiervoor trokken we naar 'Het Labo' te Kampenhout, een gezellig bistro café dat gevestigd is in een oude brouwerij, waar we te gast waren van 14.00 tot 17.00.

Le 29/09/ le O-Forum a organisé une réunion à Kampenhout
Le but de cette réunion était de rassembler les membres, de bavarder, de  se montrer les dernières acquisitions et d’échanger expériences et informations. Le tout dans une ambiance conviviale et dans un cadre agréable.
Le lieu choisi était « Het Labo » à Kampenhout, un bistro sympathique situé dans une ancienne brasserie. Nous y étions de 14 à 17 heures.Stand van zaken met betrekking tot het Building Project - Bouwen van een Type 253 - Reeks 83

Etat des lieux du Building Project – Construction d’un type 253 – Série 83 Opbouw van een HLD 55 waarbij de motorisatie gebouwd werd door ABC-gears en de kop van de machine in 3D geprint werd bij Materialise.
Van de kop werd een negatief gegoten in siliconen (witte kubus op achtergrond) waarna in deze mal de koppen worden afgegoten in giethars.

Construction d’une HLD 55 dont la motorisation a été construite par « ABC gears » et l’avant de cette locomotive  a été développé en 3D par « Materialise ». De cette face avant un négatif a été coulé en silicone (cube blanc en arrière plan) Dans ce moule en négatif les faces avants sont moulées en résine.

Verder werden er nog allerhande zaken besproken, onder andere met betrekking tot het tramproject en het volgende Building Project (bouw van een type 41 /44).

D'autres sujets ont été évoqués dont entre autre le projet du tram et le prochain "Building Project" (construction d'un type 41/44)

tekst/texte : Eric B
foto's/photos : Eric B
vertaling/traduction: Georges Schmidt

Sunday, 22 September 2013

0-Forum BUILDING PROJECT 002/4


Na de bouw van het chassis zijn de deelnemers aan BP 02 op 21/09 begonnen met de constructie van de bovenbouw.
Deze bovenbouw is samen te stellen uit in 3D CNC-gefreesde onderdelen.
In model had men de keuze tussen het type 253 of de reeks 83.

Après la construction du châssis, les participants au BP02 ont entamé le 21 courant, la construction des superstructures. Ces superstructures sont assemblées à partir de pièces découpées par une fraiseuse 3D à commandes numériques. 
On avait le choix entre un modèle type 253 ou un modèle série 83.De nodige onderdelen voor de eerste bouwdag van de bovenbouw werden geleverd en voorzien van een duidelijke handleiding.

Les pièces nécessaires à la réalisation des superstructures ont été livrées accompagnées des instructions explicites.De basisvorm wordt als een skelet opgebouwd. De voorzijde van de lok is links. Aan de rechtse zijde het platform voor de cabine.

La structure de base est montée comme un squelette. L’avant de la locomotive est à gauche et le plancher de la cabine est à droite.Zijwand van een reeks 83. De ventilatieroosters zijn afzonderlijk gefreesd en worden in de uitsparingen gelijmd.

Flanc d’une série 83. Les ouïes de refroidissements sont fraisées séparément et sont collées dans les évitements.
De reeks 83 wordt later voorzien van een Z-schildering. Om het afplakken te vergemakkelijken werden er reeds hulplijntjes in de zijflanken gegraveerd.

La série 83 a été décorée ultérieurement par une peinture en Z 
Pour faciliter le positionnement des décalcomanies, des lignes en creux ont été gravées sur les flancs.
Bouw van de cabine met uitsparingen voor de dakspanten.

Montage de la cabine avec des évitements pour les panneaux du toit.Hier een voorbeeld van een type 253, geplaatst op het chassis, enerzijds met en anderzijds zonder wielen.

Voici un exemple d’un type 253, posé sur le châssis, avec et sans les roues.


Volgende bouwdag : zaterdag 26/10/2013

Prochaine journée de construction : le samedi 26/10/2013


tekst/texte : Eric B
vertaling/traduction: Georges S
foto's/photos : Eric B / Eddy D