Monday, 25 July 2011

Break AM 80 te koopTe koop:


Break AM 80 spoor 0 600EURO

HERMANN AE 3/6 spoor 0 1800 euro


In spoor HO diverse locs en wagons.

Hoofdzakelijk SBB en DB en diverse prijzen.


Contact op te nemen

Vertommen Dimitri

0476/425706
Sunday, 3 July 2011

0-Forum BUILDING PROJECT 001/2

FR:
Ce samedi 02 juillet 2011, se tenait la deuxième réunion du BUILDING PROJECT.
Nous étions un peu moins nombreux que lors du premier RDV. Disponibilité oblige

NL:
Zaterdag 02 juli 2011 werd de tweede bijeenkomst gehouden rond het BUILDING PROJECT.
Niet iedereen kon op de afspraak zijn door andere verplichtingen.

Les participants / de deelnemers: ne sont pas sur la photos/staan niet op de foto's Dirk et Roland

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Les modèles avancent, voici une présentation sur un wagon adaptateur voie étroite/voie normale. De bouw van de wagon gaat goed vooruit. Hier staat er eentje op een aangepaste lorrie smalspoor/normaal spoor

Photobucket

Photobucket

Lors de ce rendez-vous, la première initiation fut proposée. Nous avons profité de la construction de ce kit pour présenter le principe de sa réalisation avec une fraiseuse numérique. EricB et LucB avait amené leur machine pour nous faire une démonstration.

Van deze bijeenkomst werd gebruik gemaakt om de eerste initiatie te geven. We profiteren van de bouw van onze kit om te tonen hoe deze met een digitaal gestuurde freesmachine gemaakt werd. EricB en LucB hadden hiervoor hun machine meegebracht om een demonstratie te geven.

installation du matériel/ installeren van de "fabriek"

Photobucket

Photobucket


début de la petite partie théorique/ begin van de theoretische les

PhotobucketPartie pratique de la présentation/ praktisch gedeelte van de voorstelling

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

le principe de déplacement de l'outil est basé sur le pilotage de moteur "pas à pas"
Het principe is dat de motor zo gestuurd is dat het werktuig zich stap per stap verplaatst.
Roland nous fit également une démonstration/Roland gaf eveneens een demonstratie

Photobucket

ses trois wagons/zijn drie wagons

Photobucket

premier test de roulement/eerste rijtest

Photobucket

Prochaine réunion des constructeurs , le 24 septembre 2011
Attention: MISE EN PEINTURE! - Initiation airbrush!

Volgende bijeenkomst, 24 september 2011
Opgelet: SCHILDEREN VAN DE MODELLEN - initiatie airbrush!

Etienne J.
président/voorzitter 0-Forum asbl/vzw