Monday, 26 May 2014

0-Forum Bijeenkomst 24/05/2014


Om de contacten tussen de leden te onderhouden, hield 0-Forum VZW op 24 mei 2014 een bijeenkomst te Aalst waar ze te gast was bij Aalst Modelspoor VZW.Het schaal 0-lokaal waarin de baan van Michel VC staat opgesteld.Door zij die wat modelbouwtijd in te lopen hebben werd er in het kader van de Building Projects ook nog verder gewerkt aan de HLR83. Voorstelling van het Building Project HLD 205/55

Volgende bijeenkomst op 27/09/2014 te Sint Niklaas.

Tekst : Eric B.
Foto's Eric B.

Tuesday, 20 May 2014

Expo Trains Enghien


Op 17 & 18 mei organiseerde Rail-Track VZW zijn eerste modeltreinexpo met een daaraan gekoppelde ruilbeurs. Het evenement had plaats in de gerenoveerde stallen van het kasteel van Edingen.
Vermits de voorzitter van Rail-Track VZW, lid is van 0-Forum VZW, was het een evidentie dat schaal 0 aanwezig was.

Le 17 & 18 mai Rail Track ASBL a organisé  sa première exposition de trains miniatures avec une bourse d'échange. L'événement a eu lieu dans les écuries rénovées du Château d'Enghien.
Comme le président de Rail Track ASBL, est un membre de 0-Forum ASBL, il était évident que l'échelle 0 était présent.

Tekst/texte : Eric B.
Foto's/photo's : Geoffroy Q.