Saturday, 18 June 2011

uitnodiging/Invitation 0-Forum BUILDING PROJECT 001/2

version Fr plus bas

NL:
Wij nodigen de deelnemers aan het BP 001 uit voor de tweede bijeenkomst om
verder te bouwen aan de kit van de open bakwagen.

Wanneer: zaterdag 02 juli 2011
Plaats: Lokalen van MSCM DE PIJL
Vormingsstation Muizen
Leuvensesteenweg, 443
2812 Mechelen (Muizen)
Aanvang: 13u00 stipt

Om u een idee te geven hoe deze kit tot stand is gekomen wordt er om 13u00 een
demonstratie gegeven van het 3D frezen. Deze demonstratie wordt gehouden door
de ontwerpers en bouwers van onze kit, Eric en Luc Borreij.
Nadien gaan we verder met het afwerken van de wagon. Het is de bedoeling dat
alle bakwagens tegen de derde bijeenkomst klaar zijn om geschilderd te worden.
De bijeenkomst eindigt ten laatste om 18u00.

Noteer nu reeds de volgende datum voor de derde bijeenkomst voor BP 001:
zaterdag 24 september 2011
Zonder tegenbericht zal deze bijeenkomst eveneens doorgaan in de lokalen van
MSCM DE PIJL.

Etienne JOSSE
Voorzitter 0-Forum vzw

Fr:
Nous invitons les participants au BP 001 à la deuxième réunion pour continuer la construction de leur tombereau.

Date:samedi 02 juillet 2011
Lieu:Locaux du MSCM DE PIJL
Gare de formation à Muizen
Leuvensesteenweg, 443
2812 Mechelen (Muizen)
Début:13h00 précis

Pour avoir une idée comment notre kit a été réaliser une démonstration sur le fraisage en 3D sera donné à partir de 13h00. Cette démonstration sera animée par Eric et Luc Borreij, les concepteurs et réalisateurs du kit.
Ensuite, nous continuons le montage du wagon. L'intention est que ceux-ci soit prêts à la mise en peinture pour la troisième réunion. La réunion ce termine à 18h00 au plus tard.

Noter déjà la date de la prochaine réunion du BP 001:
samedi 24 septembre 2011
En principe, cette troisième réunion aura lieu dans les locaux du MSCM DE PIJL.

Etienne JOSSE
Président 0-Forum asbl

No comments: